Journalistikisa tänä vuonna

27.10.2020

JOURNALISTIKILPAILU

Savo-Kainuun journalistiyhdistys järjestää vuoden 2021 journalistikilpailun.

Palkinto on 4 000 euroa. Hakuaika päättyy 31. 12. 2020.

Journalistipalkintoa voivat hakea joukkoviestinnän välineissä yhdistyksen

alueella työskentelevät journalistiliiton jäsenet.

Palkinnon voittaa hakija, joka lehdessä tai sähköisessä välineessä on tehnyt

kaksivuotiskautena hyvän journalistisen suorituksen: uutisen, reportaasin,

valokuvan, radio- tai tv-jutun tai muun journalistisen työn. Haku mielellään sähköisesti yhdellä kilpailutyöllä yhdistyksen sähköpostiin.

Tietoja antaa asiamies Kari Manninen, puh. 050 526 1444. Palkinto jaetaan

vuosikokouksessa 2021. Työnäytteitä ei palauteta.

 

 

Myös yhdistyksen stipendit on haettavissa marraskuun loppuun mennessä.