Liitto tarjoaa mentorointia

2.11.2018

Tervehdys mentoroinnin merkeissä!  Jos mentorointi kiinnostaa, ole yhteydessä journalistiliiton Nina Porraan ja kysy lisää. Liitto voi koulutusta järjestää, jos on runsaasti kiinnostuneita.

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymistä parityöskentelynä, tavoitteena on muun muassa urasuunnittelun, itsetuntemuksen, muutosvalmiuksien ja uusiin työtehtäviin siirtymisen tukeminen. Myös verkostoituminen on koettu tärkeäksi.