Jäsenkyselyn tulokset

17.12.2017

Journalistiliito teki vuonna 2017 jäsenkyselyn. Savo-Kainuun jäsenistö oli yleensä tyytyväinen liiton ja yhdistyksen toimintaan. Kolme merkittävintä syytä liittoon kuulumiselle ovat ansiosidonnainen työttömyysturva (49 %), työehtosopimusneuvottelut (42 %) ja pressikortti (36 %). S-KJ:n jäsenet korostavat keskimääräistä enemmän työehtosopimusneuvotteluiden merkitystä, kun taas avun saamisella ongelmatilanteissa on vähemmän merkitystä. Kaikkien jäsenten keskuudessa työttömyysturva on selvästi tärkein syy.