Työsuhteen päättäminen

28.11.2017

Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen vain lain mukaisin irtisanomisperustein. Irtisanomisperusteen on aina oltava asiallinen ja painava.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset syyt

Työnantaja voi irtisanoa työsuhteen päättymään, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Ennen kollektiiviperusteista irtisanomista työnantajan (jonka palveluksessa on yli 20 henkilöä) on käytävä yhteistoimintaneuvottelut..

Irtisanomisperustetta ei ole, jos työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen palkannut uuden työntekijän samankaltaisiin työtehtäviin, vaikka työnantajan toimintaedellytykset eivät ole vastaavana aikana muuttuneet. Irtisanomisperustetta ei ole myöskään, jos uudelleenjärjestelyistä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä