Vuosikokous 25.2. Kuopiossa

5.2.2017

Tervetuloa vuosikokoukseen la 25.2. klo 11.00 Kuopioon,  Hotelli Puijonsarveen!

Sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 25.2. 2017  kello 11, Hotelli Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16.

Alkanut vuosi on järjestötoiminnalle työteliäs, koska lehdistön työehtosopimus päättyy ensi syksynä. Uudet, kilpailukykysopimukseen perustuvat työehdot ovat voimassa 1.12.2016–30.11.2017.

 Palkkojen yleiskorotuksia tai yrityseriä ei sopimuskaudella ole.

Sopimus sisältää kilpailukykysopimuksen pohjalta neuvotellun määräyksen vuosityöajan pidentämisestä. Vuosityöaikaa pidennetään yhteensä 24 tuntia. 8 tunnin osuus tästä toteutetaan poistamalla työehtosopimuksesta joululta annettava vuosityöaikaa lyhentävä vapaapäivä 1.1.2017 alkaen. Paikallisesti on sovittu 16 tunnin vuosityöajan lisäämisestä 1.1.2017 alkaen.

Journalistiliiton palvelujohtaja Simon Huldén tulee vuosikokoukseen kertomaan liiton asioista. Miettikää kiperiä kysymyksiä. Hänen tehtävänsä on uusi ja hän vastaa erityisesti järjestötoiminnasta. Hän on asiamies Marja Palmusen seuraaja, mutta toimenkuva on laajempi