Neuvotteluhin yhteiskuntasopimuksesta

25.4.2016

Journalistiliitto on aloittanut tai pian aloittamassa kilpailukykysopimusneuvotteluja useimmilla sopimusaloillaan.
 
Kiinnostavimpana asiana neuvotteluissa lienee 24 lisätyötunnin järjesteleminen sopimuksiin.
Journalistiliitto on kysynyt jäseniltään, mitkä mallit ovat parhaita työajan lisäämiseksi. Ensisijaisina malleina ovat päivittäinen kuuden minuutin lisäys tai joustavasti työaikaan lisätyt 24 tuntia vuodessa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi työaikapankin tai muun työajan seurannan avulla. Tavoitteenamme on etsiä erilaisia malleja, jotka palvelisivat työntekoa, mutta myös antaisivat työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa työaikoihinsa. Jäsenistön selvä viesti on myös, että lomista ei 24 tuntia oteta.