Tasa-arvoa toimituksiin

2.11.2015

Uusi tasa-arvoesite löytyy jounalistiliiton nettivuilta.

”Valtaosa toimittajista kannattaa tasa-arvoa, mutta toimitusten arjessa tasa-arvokysymyksistä keskustelemiseen ei usein löydy aikaa tai halua. Tasa-arvoesitteen tavoitteena onkin virittää tasa-arvokeskustelua kiinnittämällä huomiota paitsi epätasa-arvon rakenteellisiin ilmenemismuotoihin myös sitä ylläpitäviin arvoihin ja asenteisiin. Tasa-arvoesite on toteutettu Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa, jossa on haastateltu 63 suomalaista toimittajanaista. Haastateltavina on ollut eri-ikäisiä toimittajia jo eläkkeelle siirtyneistä vasta muutaman vuoden alalla työskennelleisiin.” (FT Heidi Kurvinen)