Jäsenmaksu nousemassa

28.11.2014

Journalistiliiton hallitus esittää valtuustolle, että liiton työsuhteisten jäsenmaksuprosentti nousee 1,3:sta 1,4:ään.

Freelancereilla, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan, jäsenmaksu (1 % tuloista) säilyy esityksen mukaan ennallaan.

Perusmaksu eli pienin perittävä jäsenmaksu kuitenkin nousee 12 eurosta 15 euroon kuukaudessa.

Jäsenmaksujen korotuksen taustalla on työttömyyskassamaksun nouseminen 135 eurosta 174 euroon vuodessa. Korotuksella SJL kompensoi kassamaksun nousemisesta aiheutuvaa jäsenmaksukertymän pienenemistä.

Journalistiliiton valtuusto päättää korotuksesta syyskokouksessaan joulukuussa.

Journalistiliitolle jäävän jäsenmaksukertymän arvioidaan pienentyvän ensi vuonna noin 500 000 euroa verrattuna tämän vuoden talousarvioon.

Liitto tasapainottaa talouttaan myös erilaisin säästötoimenpitein.