Sopimukseton tila vaatii toimia

23.9.2014

Lehdistön työehtosopimus umpeutuu syyskuun lopussa. Mikäli tes-neuvottelut eivät johda uuteen sopimukseen ennen sitä, alkaa ns. sopimukseton tila.

Se tarkoittaa, että kaikki nykyiset työehdot, mm. palkat ja lomat, säilyvät entisellään osana henkilökohtaista työsopimusta.

Sopimuksettoman tilan aikana on mahdollista aloittaa työtaistelutoimia, mikäli neuvottelutilanne sitä edellyttää.

SJL:n mahdollisia työtaistelutoimia ovat ylityökielto ja lakko. Ylityökielto voi astua voimaan välittömästi, kun liiton hallitus niin päättää. Lakkovaroitus pitää antaa kaksi viikkoa ennen lakon alkamista.

Työnantajapuolen keskeinen työtaistelutoimi on työsulku, joka – samoin kuin lakkovaroitus – on annettava kaksi viikkoa etukäteen.

Päätöksiä mahdollisista työtaistelutoimista voidaan tehdä vasta sopimuksettoman tilan aikana eli 30.9. jälkeen.

Liiton valtuusto kokoontuu 30.9. käsittelemään sopimustilannetta.